Förbättra prestanda i ditt Dynamics AX

Exempel på prestandaproblem är när användaren upplever långa svarstider vid normal användning. Det kan också vara att vissa rutiner tar så lång tid eller förbrukar så mycket systemresurs att det stördriften av ditt affärssystem.

VI KAN HJÄLPA DIG MED ATT:

 • Hitta problem
 • Minimera svarstider
 • Minimera tidsåtgång för specifika jobb
 • Upprätthålla en optimal drift med avseende på prestanda
 • Dimensionera och planera
 • Arkivering av tidigare räkenskapsår till en arkiv databas

Tjänster

Ett typiskt uppdrag börjar med att kunden har ett problem.

Vi genomför följande aktiviteter:

Analysera

Insamlad information analyseras och eventuella flaskhalsar i...

LÄSMER

Analysera

Insamlad information analyseras och eventuella flaskhalsar i hårdvaran identifieras. Vi verifierar att SQL Server och databas är korrekt och optimalt uppsatta. Ofta handlar det om att eliminera felkällor. Vi söker efter onormalt långa SQL-frågor och spårar dess härkomst.

Arkivering

Vi analyserar och finner de databasobjekt som kan arkiveras...

LÄSMER

Arkivering

Vi analyserar och finner de databasobjekt som kan arkiveras. Vi arkiverar sedan data som tillhör tidigare räkenskapsår i dessa objekt till en arkivdatabas. Vi utför arkivering i Axapta 3.0, Dynamics AX4.0 samt Dynamics AX2009.

Förstudie

Vi sätter oss in i hur arkitekturen kring Dynamics AX ser ut...

LÄSMER

Förstudie

Vi sätter oss in i hur arkitekturen kring Dynamics AX ser ut. Vi undersöker hur systemet utnyttjas och får en förståelse för vad användarna gör under en typisk arbetsdag.

Datainsamling

Med hjälp av ett antal olika verktyg samlar vi in information från...

LÄSMER

Datainsamling

Med hjälp av ett antal olika verktyg samlar vi in information från servrar, databas och applikation. Vi får en bild av hur processorer, diskar, minne, nätverk etc utnyttjas. Vi identifierar hur SQL Server är konfigurerad och hur databasen är uppsatt. Information om SQL-frågor och statistik samlas in. Datainsamling är en process som kan pågå under en längre tid, minst ett dygn men ibland över flera dagar.

Åtgärda

Beroende på vad analysen givit för resultat kan vi...

LÄSMER

Åtgärda

Beroende på vad analysen givit för resultat kan vi rekommendera förändringar i hårdvara eller arkitektur. Det är dock sällan så är fallet utan ofta behöver man gå djupare in i Dynamics AX för att hitta flaskhalsar. Vi kan rekommendera och utföra förändringar i koden eller indexstrukturen för att nå kortare svarstider. Alla aktiviteter dokumenteras.

Upprätthålla

Vi följer upp genomförda åtgärder, monitorerar installationen...

LÄSMER

Upprätthålla

Vi följer upp genomförda åtgärder, monitorerar installationen löpande och föreslår löpande förbättringar.

Om oss

Performica är specialiserade på prestandafrågor för er som använder affärssystemet

Dynamics AX. Vi har en unik kompetens och en lång erfarenhet av detta affärssystem.

 • Vi förstår Dynamics AX ur prestandaperspektiv
 • Vi äger stor kunskap i att använda applikationen
 • Vi behärskar programmering  och tekniken i systemet
 • Vi kan SQL Server och förstår hur programmet utnyttjar databasen
 • Vi är kunniga i Microsofts serverplattform
 • Vi har tillgång till verktyg för mätning av prestanda och har kunskapen att tolka resultatet

Kontakt

lokalisering


  Bevisa att du är människa genom att välja flagga.